Algemene voorwaarden

Door: Realm of Darkness © 2004-2013

1. Toepasselijkheid en aanbod

1.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop die je sluit met Realm of Darkness. Door te bestellen geef je aan bekend te zijn en accoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Van deze voorwaarden kan pas worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Realm of Darkness, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2.
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven op de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Realm of Darkness in het aanbod worden genoemd

2. Bestelling en totstandkoming overeenkomst

2.1.
Alle aanbiedingen van Realm of Darkness zijn vrijblijvend, mits de aanbieding als order wordt geaccepteerd middels een orderbevestiging via e-mail met daarin alle bestel- en adresgegevens zoals de koper die heeft ingevuld. Fouten en vergissingen in deze komen geheel voor risico en rekening van de koper. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen.

2.2.
De koopovereenkomst is na een orderbevestiging bindend, tenzij de koper schriftelijk de geplaatste order binnen zeven (7) dagen na bevestiging annuleert. Zonder bericht van annulering zal de koopovereenkomst in stand blijven. Annuleert de koper te laat en/of de order is reeds in verwerking dan brengt Realm of Darkness 10% administratiekosten van het totaalbedrag in rekening. Ook Realm of Darkness heeft het recht om de koopovereenkomst na een orderbevestiging schriftelijk binnen zeven (7) dagen te herroepen dan wel te ontbinden.

2.3.
Realm of Darkness is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in de automatisch gegenereerde orderbevestigingen.

2.4.
Minderjarigen verklaren bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden dat zij toestemming van één van hun ouders of voogd hebben alvorens zij tot bestelling overgaan.

2.5.
Realm of Darkness kan besluiten om bestellingen te weigeren en zal een dergelijk besluit, op schriftelijk verzoek van de koper, motiveren. Een bestelling is niet geldig indien Realm of Darkness de vaste woon- of verblijfplaats van de koper niet eenduidig kan vaststellen.

3. Prijzen en aanbiedingen

3.1.
Alle op deze website genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en met een waarde vanaf honderdvijftig euro (€ 150,00) worden géén verzendkosten berekend. Indien een artikel geruild of geretourneerd wordt waardoor het totale bestelbedrag onder de honderdvijftig euro (€ 150,00) komt, vervalt het recht op de gratis verzending. De initiële verzendkosten worden dan verrekend of in rekening gebracht.

3.2.
Realm of Darkness behoudt ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de prijsstelling op de website. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4. Afleveringen

4.1.
Bestellingen worden in de regel binnen enkele dagen na ontvangst van betaling verwerkt en vervolgens verstuurd via PostNL, mits het/de artikel(en) op voorraad is/zijn. Het kan zijn dat een besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien levering binnen de gestelde levertermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, ontvangt de koper hiervan bericht. De koper heeft in dat geval recht om de bestelling kosteloos te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. De door Realm of Darkness opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Wanneer een artikel is uitverkocht dan wordt er direct contact met de koper opgenomen en wordt het betaalde bedrag direct aan de koper teruggestort. Realm of Darkness is op geen enkele wijze tot nalevering van dit artikel verplicht.

4.2.
Op verzoek van de klant kan Realm of Darkness een bestelling in meerdere delen leveren om een langere wachttijd te voorkomen. Dit kan de koper zelf aangeven bij het afronden van de bestelling. Realm of Darkness rekent hiervoor een eenmalige toeslag van vijf (5) euro per bestelling. In principe wacht Realm of Darkness totdat de bestelling compleet is en als één geheel naar de koper kan worden toegezonden. Het artikel met de langste levertijd is dan de indicatie voor verzending.

4.3.
De keuze en de wijze van verzending en verpakking is aan Realm of Darkness. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestelling het bedrijf verlaat.

4.4.
Realm of Darkness is niet aansprakelijk voor onverzekerde zoekgeraakte zendingen. Realm of Darkness adviseert haar kopers dan ook te kiezen voor een verzekerde verzending. De keuze voor alsmede de verantwoording bij het onverzekerd versturen ligt bij de koper. De koper heeft altijd de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending geheel voor risico van de koper plaats. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt tijdens een verzekerde verzending, verplicht de koper zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Realm of Darkness gerechtigd de prijs der artikelen op de koper te verhalen.

4.5.
Mocht de postbode van PostNL de geadresseerde niet thuis aantreffen dan zal deze het pakket nog een keer aanbieden of een afhaalbewijs bij de geadresseerde achterlaten. Met dit afhaalbewijs en een geldig legitimatiebewijs kan de geadresseerde het pakket binnen 2 weken afhalen op een postkantoor in de buurt. Indien het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor, of als de bezorging om een andere reden niet mogelijk blijkt te zijn, dan stuurt Realm of Darkness het pakket enkel voor een tweede keer indien de extra gemaakte kosten aan Realm of Darkness worden vergoed door middel van vooruitbetaling. Aangezien iedere koper na verzending een e-mail ontvangt, is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht de koper binnen vijf (5) werkdagen na de gestuurde e-mail het pakket nog niet hebben ontvangen, dan dient de koper contact op te nemen met Realm of Darkness.

5. Verzendkosten

5.1
De koper betaalt per bestelling eenmaal de verzendkosten op basis van de tarieven van PostNL, ongeacht het aantal bestelde artikelen. Bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en met een waarde vanaf honderdvijftig euro (€ 150,00) worden géén verzendkosten berekend. Indien een artikel geruild of geretourneerd wordt waardoor het totale bestelbedrag onder de honderdvijftig euro (€ 150,00) komt, vervalt het recht op de gratis verzending. De initiële verzendkosten worden dan verrekend of in rekening gebracht.

5.2
De bijkomende verzendkosten worden, in geval van een ruiling of retournering, als risico voor de koper gezien en worden daarom niet door Realm of Darkness vergoed. In geval van ruiling komen de extra verzendkosten voor het versturen van het vervangende artikel éénmalig voor rekening van Realm of Darkness.
 
6. Betaling

6.1.
Geplaatste bestellingen dienen ten allen tijde vooruit te worden betaald. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de besteldatum. Indien het bedrag van de bestelling in zijn geheel niet wordt voldaan binnen deze termijn, is Realm of Darkness genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen voor het in gebreke blijven van de verplichtingen welke ontstaan zijn uit de koopovereenkomst welke de koper is aangegaan met het plaatsen van de bestelling.

6.2.
Realm of Darkness biedt de volgende betalingsmethoden aan:
- Bank/Giro overschrijving
- iDEAL
- Paypal
- Vouchers (zoals cadeaubonnen, kortingsbonnen en tegoedbonnen)

Rekeningnummer:
IBAN nummer:
BIC code:

7. Retournering en zichttermijn

7.1.
Realm of Darkness biedt een wettelijk bepaalde zichttermijn aan van zeven (7) dagen. Binnen deze termijn mag de koper een afgeleverd artikel ruilen of retourneren. Voorwaarde hiervoor is dat Realm of Darkness vooraf per e-mail op de hoogte dient te worden gesteld zodat zij de retourzending kan accorderen en de koper van een retournummer kan voorzien. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit en is het niet meer mogelijk om een bestelling te ruilen of te retourneren.

7.2.
Indien de koper niet tevreden is met de bestelling dient de koper binnen de zichttermijn van zeven (7) dagen contact per e-mail op te nemen met Realm of Darkness. De koper dient in de e-mail te vermelden wat de reden is van de retourzending. Vervolgens ontvangt de koper een retournummer van Realm of Darkness, die de koper duidelijk zichtbaar op het pakket van de retourzending dient te vermelden. De koper dient de bestelling in de originele verpakking binnen twee (2) dagen na uitgifte van het retournummer, inclusief de factuur, te retourneren naar het postadres van Realm of Darkness. Retourzendingen zonder retournummer worden niet geaccepteerd. Ongefrankeerde retourzendingen worden eveneens niet geaccepteerd. Wanneer de koper geen afzender vermeld zal de retourzending vóór acceptatie worden geopend om de afzender te achterhalen. Afgeprijsde artikelen kunnen wel worden geruild maar Realm of Darkness geeft hierop geen geld terug. Een tegoedbon welke een (1) jaar lang te besteden is bij Realm of Darkness behoort wel tot de mogelijkheden.

Op de factuur dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- Het retournummer welke de koper van Realm of Darkness ontvangt  
- Reden van retourzending
- Of de koper een ander artikel of het aankoopbedrag retour wenst te ontvangen
- In geval van aanbieding: of de koper een ander artikel of een tegoedbon wenst te ontvangen
- De benodigde rekeninginformatie voor de restitutie van het aankoopbedrag

Realm of Darkness zal binnen zeven (7) dagen, na afhandeling van de retourzending, tot restitutie van het reeds betaalde bedrag overgaan. De koper dient rekening te houden met het feit dat bijkomende transportkosten als risico voor de koper worden gezien en niet door Realm of Darkness worden vergoed. Ook zijn wij genoodzaakt om 10% van het restitutiebedrag in te houden voor de administratie en financiële afhandeling. LET OP: deze 10% geld niet bij het kiezen voor een tegoedbon, hierbij krijgt u het volledige bedrag als tegoed.Realm of Darkness raad haar kopers aan om retourzendingen altijd verzekerd te verzenden.

De koper kan een artikel in geen geval ruilen of retourneren wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties:
- Het artikel is binnen de zichttermijn gedragen of gebruikt (het passen van kleding of schoenen wordt niet door Realm of Darkness als gebruik gezien, het dragen ervan wel)
- Het artikel is beschadigd geraakt  
- Het artikel is gewassen
- De koper heeft zelf getracht een gebrek te herstellen
- De gebruiksinstructies zijn niet opgevolgd
- Het artikel is niet meer compleet
- De koper heeft geen factuur meer
- Het artikel verkeert niet meer in de originele verpakking
- Het artikel is voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is
- Indien de verzegeling of het label van een artikel beschadigd, verbroken of verwijderd is
- Artikelen om hygiënische redenen (zoals cosmetica, kousen en lingerie)
- Indien de koper bij aankoop van couture kleding vooraf geen maatadvies heeft ingewonnen bij Realm of Darkness
- Artikelen die speciaal voor de koper besteld of op maat gemaakt zijn
- Het boeken of tijdschriften betreffen

LET OP: Geretourneerde artikelen worden alleen door Realm of Darkness geaccepteerd indien ze onbeschadigd zijn en in de originele verpakking verkeren. De beoordeling of de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en in perfecte staat zijn ligt volledig bij Realm of Darkness. De verpakking, bijvoorbeeld een schoenendoos, mag niet beschadigd of beschreven zijn. Deze mag verder ook niet beplakt worden met adresstickers, plakband en dergelijke. Artikelen dienen namelijk weer als nieuw aan iemand anders verkocht te kunnen worden (tip: pak de schoenendoos bijvoorbeeld in in een krant of plastic tas).  

Retourneringen dienen te worden gestuurd aan onderstaand retour adres:
Realm of Darkness

7.3.
De zichttermijn van zeven (7) dagen gaat in op de dag van aflevering van het artikel door PostNL. De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de koper. Realm of Darkness accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

8. Productiefouten
Realm of Darkness levert veel artikelen die gedeeltelijk of volledig bestaan uit handwerk. Kleine model en/of kleur wijzigingen kunnen daarom voorkomen. Alle artikelen worden vóór levering zorgvuldig gecontroleerd op gebreken en productiefouten. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een ontvangen artikel met een gebrek of productiefout dan dient de koper binnen 24 uur na levering via e-mail contact met Realm of Darkness op te nemen. Indien na inspectie door Realm of Darkness inderdaad blijkt dat er sprake is van een ernstig gebrek of productiefout, buiten de schuld van de koper om, zal restitutie van het reeds betaalde bedrag plaatsvinden, of het artikel zal vervangen worden.

9. Aansprakelijkheid en overmacht

9.1.
Realm of Darkness is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Onder invloed van digitale fotografie en het oproepen van deze afbeeldingen op beeldschermen, kunnen op individueel niveau kleine verschillen ontstaan, Realm of Darkness kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  

9.2.
Realm of Darkness is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of andere schade die door geleverde artikelen aangericht worden of kunnen worden.

9.3.
Realm of Darkness is niet aansprakelijk voor het zoekraken van onverzekerde post en/of pakketten, welke tijdens verzending zijn zoekgeraakt. De koper heeft de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending plaats geheel voor risico van de koper.

9.4.
Realm of Darkness is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht om van Realm of Darkness gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: ziekte van personeel van Realm of Darkness, tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs van Realm of Darkness, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod.  

9.5.
Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Realm of Darkness. De koper dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Realm of Darkness. Realm of Darkness is niet aansprakelijk voor enige schade, die de koper later dan zeven (7) dagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan Realm of Darkness kenbaar heeft gemaakt.

9.6.
Voor directe of indirecte schade waarvoor Realm of Darkness in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Realm of Darkness niet aansprakelijk zijn, behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Realm of Darkness. De koper vrijwaart Realm of Darkness te dezer zake tegen alle aansprakelijkheid van derden. De aansprakelijkheid van Realm of Darkness blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Realm of Darkness de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor alle personen die door Realm of Darkness ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

10. Privacy

10.1
Realm of Darkness respecteert de privacy van haar kopers en waardeert het vertrouwen dat de koper in haar stelt. Realm of Darkness zal alles in het werk stellen om de persoonsgegevens van haar kopers te beschermen. De persoonsgegevens van de koper zullen worden opgenomen in het Realm of Darkness klantenbestand en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database welke niet van buitenaf toegankelijk is, alleen de koper en Realm of Darkness kunnen deze informatie raadplegen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Realm of Darkness. De koper heeft ten allen tijde de mogelijkheid om volledig verwijderd te worden uit het klantenbestand van Realm of Darkness.

10.2
Voor de veiligheid van de koper en van Realm of Darkness wordt, tijdens het bezoeken van de website alsmede bij het plaatsen van een bestelling, het IP-adres van de koper geregistreerd. Dit om fraude en misbruik tegen te kunnen gaan.

11. Klachten en overige bepalingen

11.1
Het kan voorkomen dat de koper niet tevreden is over de artikelen of diensten van Realm of Darkness. Klachten dienen altijd binnen zeven (7) dagen schriftelijk aan Realm of Darkness gemeld te worden. Realm of Darkness zal altijd proberen om, in overleg met de koper, de betreffende klacht snel en goed op te lossen.

11.2
Wanneer door Realm of Darkness gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Realm of Darkness deze voorwaarden soepel toepast. In geval van afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Voor wat betreft zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden kan contact opgenomen worden met Realm of Darkness.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten
Men dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten welke rusten op de door Realm of Darkness geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Realm of Darkness. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Realm of Darkness. Men mag één (1) kopie van de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Realm of Darkness is verboden. Het is dan ook verboden om teksten, documentatie, afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. die door Realm of Darkness aan haar kopers en publiek worden verstrekt te kopiëren, nadrukken of voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het bestellen van producten bij Realm of Darkness. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaatsvinden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Veghel, 2004-2013 © Realm of Darkness

Contact
Realm of Darkness
info@realmofdarkness.nl
www.realmofdarkness.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Rekening-nummer:
IBAN-nummer:
BTW-nummer:

Powered by G. Smit Media - Realm of Darkness 2004-2014 ©